BİLKEY BİLİŞİM KURSU

  PHP MYSQL PROGRAMLAMA KURSU

HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK ÖZEL BİREBİR YÜZ YÜZE ÖRGÜN BİR EĞİTİM
 • EĞİTİMDE 18 YILLIK TECRÜBE
 • Özel Birebir Yüz Yüze VIP Sınıflarda Eğitim
 • Uzaktan VIP Online CANLI (SENKRON) 1'E 1 KURS
 • Kurumsal ve Bireysel Uzaktan Eğitim ile Canlı Ders
 • Özel VIP Birebir Kurs veya VIP Grup Kurs, Kurumsal VIP Eğitimler, Bireysel VIP Eğitimler
 • Uzman Eğitimciler, Özel Ders %100 Başarı; Tecrübe - Kalite - Güven
 • Online Birebir Canlı Kurs; Size uyan eğitimimiz mutlaka vardır. Eğitim gelecektir.
 • Eğitime Destek %50'e varan indirim kampanyamız devam etmektedir.
 • Özel birebir yüz yüze örgün bir eğitim ile ilgili detaylı bilgi için; Randevu alarak, kurumumuzda yüz yüze görüşmek için sizleri bekliyoruz.
 • Uzaktan online canlı özel 1'e 1 kurs için; Whatsapp üzerinden veya telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.
 • HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK Bu Fırsatı siz de kaçırmayın! Bize Ulaşmak Çok Kolay
 •   PHP MYSQL PROGRAMLAMA EĞİTİM İÇERİĞİ

  “Yazılım Uzmanlığı Ünvanları”
  • PHP Uzmanı
  • PHP Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • PHP Web Uzmanı
  • PHP Yazılım Geliştiricisi
  • PHP Freelance Developer
  • PHP Web Tabanlı Tasarım Yazılım Uzmanı

  PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları geliştirmek isteyen herkes katılabilir. “Web Yazılım Uzmanlığı” programında herhangi bir yaş sınırı olmamakla birlikte, programcılık alanında bilgi sahibi olunması da zorunlu değildir.

  • Php Kursu - Gerekli Programların Yüklenmesi ve Ayarları
  • Php Kursu - İhtiyaç Tespiti
  • Php Kursu - Apache Server yüklenmesi
  • Php Kursu - PHP Kurulumu
  • Php Kursu - MYSQL yüklenmesi
  • Php Kursu - PHP Editörünün yüklenmesi
  • Php Kursu - PHP çalışması için önemli bir hatırlatma
  • Php Kursu - Wampserver ile ilgili ayarlar
  • Php Kursu - PHP ile neler yapılabilir
  • Php Kursu - PHP, HTML dilleri bir arada kullanılabilir mi?
  • Php Kursu - PHP dilinin temelleri
  • Php Kursu - PHP diline giriş ve temel yazım kuralları
  • Php Kursu - Veri türleri ve özellikleri
  • Php Kursu - Veri Türlerine bakış
  • Php Kursu - Boolean veri tipi özellikleri
  • Php Kursu - Tamsayılar ve özellikleri
  • Php Kursu - Ondalıklı sayılar (Float,Double) ve özellikleri
  • Php Kursu - String işlemleri ve özellikleri
  • Php Kursu - Diziler (Array) ve özellikleri
  • Php Kursu - Nesneler (Object) ve özellikleri
  • Php Kursu - Kaynak (Resource) ve özellikleri
  • Php Kursu - NULL (değer içermeyen) veri türü ve özellikleri
  • Php Kursu - Otomatik tür değiştirme(Type Juggling)
  • Php Kursu - Tür atamak (Type Casting)
  • Php Kursu - Değişken Tanımlama ve isimlendirme kuralları
  • Php Kursu - Static değişkenler
  • Php Kursu - Superglobal değişkenler
  • Php Kursu - Local ve Global değişkenler
  • Php Kursu - Değişken Değişkenler
  • Php Kursu - PHP sayfası dışından değişken kullanımı
  • Php Kursu - Sabit tanımlama ve özellikleri
  • Php Kursu - Sihirli Sabit (Magic Constants) ve özellikleri
  • Php Kursu - Deyimler veya İfadeler (Expressions)
  • Php Kursu - İşlemciler(Operatörler)
  • Php Kursu - Operatörlerde işlem öncelikleri
  • Php Kursu - Aritmetik işlemciler
  • Php Kursu - Atama Operatörü
  • Php Kursu - Birleşik Atama Operatörleri
  • Php Kursu - Bit-işlem operatörleri
  • Php Kursu - İkili sayı sistemi(Binary) ile ilgili kısa bilgi
  • Php Kursu - Bit İşlem (Bitwise) operatörleri
  • Php Kursu - Karşılaştırma Operatörleri
  • Php Kursu - Mantıksal Operatörler
  • Php Kursu - Hata Kontrol (Bastırma) Operatörü
  • Php Kursu - Komut Çalıştırma Operatörü
  • Php Kursu - Arttırma ve Eksiltme Operatörleri
  • Php Kursu - Metin Dizisi(String) Operatörleri
  • Php Kursu - Dizi Operatörleri
  • Php Kursu - Tip (Type) Operatörü
  • Php Kursu - If (Eğer) Deyimi
  • Php Kursu - Else Deyimi
  • Php Kursu - ElseIf Deyimi
  • Php Kursu - Bir değişkene koşullu değer taşıma (Üçlü-Ternary Operatör)
  • Php Kursu - Bir koşula bağlı olarak Kod Blokları çalıştırmak
  • Php Kursu - While Döngüsü
  • Php Kursu - Do-While Döngüsü
  • Php Kursu - For Döngüsü
  • Php Kursu - Foreach Döngüsü
  • Php Kursu - Döngüyü sona erdirmek (Break)
  • Php Kursu - Koşullu olarak döngünün devam etmesi (Continue)
  • Php Kursu - Switch Deyimi
  • Php Kursu - Fonksiyon tanımlama ve kullanım
  • Php Kursu - Kullanıma hazır (Built-in) PHP fonksiyonları
  • Php Kursu - Fonksiyon tanımlama ve çağırma
  • Php Kursu - Fonksiyonlara parametre vermek
  • Php Kursu - Kapsam
  • Php Kursu - Bir Koşula bağlı fonksiyon tanımlama ve çağırma
  • Php Kursu - Fonksiyon içinden fonksiyon tanımlama ve çağırma
  • Php Kursu - Kendisini çağıran (Recursive) fonksiyonlar
  • Php Kursu - Fonksiyonu Varsayılan (Default) değer ile çalıştırmak
  • Php Kursu - Referans ile fonksiyona parametre vermek(Global değişken içeriğini fonksiyonla değiştirmek)
  • Php Kursu - Fonksiyondan geri dönmek-çıkmak(return)
  • Php Kursu - Fonksiyondan değer döndürmek
  • Php Kursu - Fonksiyondan çoklu değer döndürmek
  • Php Kursu - Fonksiyondan bir başka fonksiyonun döndürdüğü değeri döndürmek
  • Php Kursu - Değişken fonksiyonlar
  • Php Kursu - Bir fonksiyon yada scriptin durdurulması (Die veya Exit)
  • Php Kursu - Nesneler
  • Php Kursu - Diziler
  • Php Kursu - Direk tanım ile dizi tanımlama
  • Php Kursu - Diziye eleman ilave etmek
  • Php Kursu - Dizi elemanlarını silmek
  • Php Kursu - Array fonksiyonu ile dizi tanımlama
  • Php Kursu - Nümerik olmayan dizi indisi kullanmak
  • Php Kursu - Dizinin eleman sayısını bulmak(count)
  • Php Kursu - Nümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı
  • Php Kursu - Alfanümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı
  • Php Kursu - Dizi, döngü ve tabloların HTML ile kullanımı(örnek)
  • Php Kursu - Döngü ile dizi değerlerini değiştirmek
  • Php Kursu - Dizi elemanı giriş sırası ve döngüler
  • Php Kursu - Çok boyutlu diziler
  • Php Kursu - Dizi Fonksiyonları
  • Php Kursu - Dizi Fonksiyonları
  • Php Kursu - Belli bir anahtara sahip dizi elemanı var mı? (array_key_exists)
  • Php Kursu - Belli bir değeri içeren dizi elemanı var mı? yok mu?(in_array)
  • Php Kursu - Belli bir değeri içeren dizi elemanını bulmak(array_search)
  • Php Kursu - Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(implode)
  • Php Kursu - Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(örnek)
  • Php Kursu - Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(explode)
  • Php Kursu - Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(split)
  • Php Kursu - Bir dizi tüm elemanlarını, bir komutla değişkenlere taşımak(list)
  • Php Kursu - Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak(array_merge)
  • Php Kursu - Mevcut diziye eleman eklenmesi(array_push)
  • Php Kursu - Dizinin ilk elemanını silmek(array_shift)
  • Php Kursu - Dizinin son elemanını silmek(array_pop)
  • Php Kursu - Dizi anahtarlarının başka bir diziye aktarılması(array_keys)
  • Php Kursu - Dizi değerlerinin başka bir diziye aktarılması(array_values)
  • Php Kursu - Dizinin belli bölümünden yeni dizi oluşturmak(array_slice)
  • Php Kursu - Diziyi değerlere göre sıralamak(sort,rsort,natsort,asort,arsort)
  • Php Kursu - Diziyi anahtar bilgisine göre sıralamak(ksort,krsort)
  • Php Kursu - Bir değişkenin dizi olup olmadığının kontrolü
  • Php Kursu - Bir değişkenin varlığını kontrol etmek
  • Php Kursu - Metin düzenleme ve düzenli ifadeler
  • Php Kursu - Temel Metin Fonksiyonları
  • Php Kursu - Bir metnin uzunluğunu bulmak (strlen)
  • Php Kursu - Bir metinden kesit alma (substr)
  • Php Kursu - Metnin başında ve sonundaki boşlukları silme (trim)
  • Php Kursu - Bir karakterin ASCII karşılığını bulmak (ord)
  • Php Kursu - ASCII karşılık bulma ve kullanma (chr)
  • Php Kursu - Metin içinde aranan karakterin pozisyonunu bulmak(strpos)
  • Php Kursu - Büyük-küçük harf fonksiyonları(strtolower,strtoupper,ucfirst,ucwords)
  • Php Kursu - Metin içindeki harfleri başka harflerle değiştirmek(strtr)
  • Php Kursu - Değişkenlerin biçimlendirilerek çıktı alınması (printf,sprintf)
  • Php Kursu - Temel Tarih ve Saat fonksiyonları
  • Php Kursu - Tarih ve saat verisi
  • Php Kursu - Tarih - Saat fonksiyonları ve biçimlendirme
  • Php Kursu - İstediğiniz tarih ve zamanı oluşturun(mktime)
  • Php Kursu - Düzenli ifadeler
  • Php Kursu - Eşleştirme deyimleri ve işaretleri
  • Php Kursu - Düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler
  • Php Kursu - Düzenli ifadelerde Karakter Gruplamaları
  • Php Kursu - Bir karakter grubunu aratmak veya taşımak(ereg ve eregi)
  • Php Kursu - Aranan karakterleri başka karakterlerle değiştirmek(ereg_replace)
  • Php Kursu - Bir metni özel bir karaktere göre diziye bölmek(split)
  • Php Kursu - Harf ayrımı yapmayan Özel düzenli ifadeler oluşturun(sql_regcase)
  • Php Kursu - Web Formları
  • Php Kursu - Superglobal değişkenler ile ilgili bilgi
  • Php Kursu - Formlardan GET metoduyla bilgi almak
  • Php Kursu - Formlardan bilgiyi dizi olarak göndermek
  • Php Kursu - Formlardan POST metoduyla bilgi almak
  • Php Kursu - Sunucu ve ziyaretçi işlemlerini tek dosyada yaptırmak
  • Php Kursu - Dosya ve Dizin işlemleri
  • Php Kursu - Yeni bir dosya oluşturmak(touch)
  • Php Kursu - Mevcut olan bir dosyanın silinmesi(unlink)
  • Php Kursu - Mevcut dosyayı açmak(fopen)
  • Php Kursu - Açılmış dosyayı kapatmak ve file pointer kavramı(fclose)
  • Php Kursu - Dosya durumu ile ilgili bilgi fonksiyonları
  • Php Kursu - Dosyaya bilgi yazmak(file_put_contents)
  • Php Kursu - Dosyaya bilgi yazmak(fwrite,fputs))
  • Php Kursu - Tüm dosyayı bir kerede okumak(file_get_contents)
  • Php Kursu - Dosyadan bilgi okuma(fgets,fread,fgetc)
  • Php Kursu - Dosyayı satır satır diziye taşımak(file)
  • Php Kursu - İstediğiniz konumdan istediğiniz kadar okuma(fseek,ftell,rewind)
  • Php Kursu - Harici dosya kullanımı (require, include)
  • Php Kursu - Dizin fonksiyonları
  • Php Kursu - PHP ile MySQL Veritabanı
  • Php Kursu - Veritabanı ve Hızlı SQL kursu
  • Php Kursu - Mysql database, table oluşturma
  • Php Kursu - MySql veri türleri
  • Php Kursu - MySql-Front ile MySQL bağlantısı ve SQL alıştırması
  • Php Kursu - Myqsql front ile SQL Script dosyası kullanımı
  • Php Kursu - PHP, MySql ile bağlantı komutları?
  • Php Kursu - MySql komutlarına giriş ve SQL alıştırması
  • Php Kursu - Veri Ekleme(İnsert), Seçme(Select), Değiştirme(Update), Silme(Delete)
  • Php Kursu - Bulunan kayıtların görüntülenmesi(mysql_result)
  • Php Kursu - Kaç kayıt bulundu? (mysql_num_rows)
  • Php Kursu - Bulunan kayıtların satır satır okunması(mysql_fetch_row)
  • Php Kursu - Bulunan kayıtların diziye aktarılması(mysql_fetch_array)
  • Php Kursu - Bulunan kayıtların nesne'ye aktarılması(mysql_fetch_object)
  • Php Kursu - İşiniz bitince hafızayı boşaltın! (mysql_free_result)
  • Php Kursu - ODBC Bağlantıları
  • Php Kursu - Mysql veritabanına ODBC bağlantısı için gerekenler
  • Php Kursu - Excel ve MySql veritabanı bağlantısı
  • Php Kursu - Microsoft Access ve MySql veritabanı bağlantısı
  • Php Kursu - Excel ve MsAccess bağlantısı
  • Php Kursu - PHP ve ODBC komutlarıyla MSAccess bağlantısı
  • Php Kursu - PHP ve ODBC ile Excel vertabanına ulaşmak
  • Php Kursu - PHP ve ODBC komutlarıyla MySql veritabanı bağlantısı
  • Php Kursu - DSN tanımlamadan MSAccess dosyasına bağlantı(realpath)
  • Php Kursu - PHP ile Microsoft SQL Server bağlantısı
  • Php Kursu - Çerez (Cookie) işlemleri
  • Php Kursu - Cookie (Çerez) Nedir?
  • Php Kursu - Çerez oluşturmak (setcookie)
  • Php Kursu - Çerezlere ömür biçmek
  • Php Kursu - Çerezlerde dizi kullanmak
  • Php Kursu - Çerezleri silmek
  • Php Kursu - Oturum (Session) işlem ve fonksiyonları
  • Php Kursu - Oturum açmak ve Oturum çerezi nedir?
  • Php Kursu - Oturum değişkenleri ve Sayfa ziyaret sayısı takibi
  • Php Kursu - Oturum değişkenlerini, tanımlanan sayfa dışında kullanabilir miyim?
  • Php Kursu - Girilen Form bilgilerini Oturum değişkeninde saklayın
  • Php Kursu - Oturum değişkenini iptal etmek(unset)
  • Php Kursu - Oturum süresi ne kadardır?
  • Php Kursu - Oturumu kaldırmak(session_destroy)
  • Php Kursu - PHP ile E-mail göndermek.

  autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

  AutoCAD 2D3D KURSU

  AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

  cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

  CNC Torna KURSU

  Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

  Mikro Kursu ile Stok Kartı Açma, Cari Hesap İşlemleri, İrsaliye Modülü, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Çek Senet işlemleri ve Raporlama işlemleri gösterilir.
  Mikro Ön Muhasebe Kursu

  Mikro Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanla...

  Temel programlama kavramlarını günlük hayattan örneklerle ve çocukların anlayabileceği pedagojik yaklaşımla anlatıyor.
  PYTHON PROGRAMLAMA KURSU

  Çocukların programlama öğrenme merakını gidermek ve onlara programlamanın temellerini Python diliyle programlamayı kavratmak. Ülkemizin genç beyinleri programlama dünyasına ilk adıml...

  cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc eğitim

  CNC Programlama KURSU

  Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

  C# Programlama Kursu; C# Programlama Kursu diğer eğitim kurumlarının aksine sizlere temel seviyede eğitim vermez. Sizleri sektöre hazır hale getirecek alt yapıyı sizlere verdikten sonra proje sistemi ile sizleri tecrübelendirir.
  C# Programlama Kursu

  Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların ...

  sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
  C PROGRAMLAMA KURSU

  C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

  Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri
  SolidWorks KURSU

  Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

  Eta Ön Muhasebe Kursu; Eta V.8 SQL Programını tüm detayları ile öğrenmek isteyen kişiler içindir.
  Eta Ön Muhasebe Kursu

  Eta Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar ...

  pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
  BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU

  Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

  excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
  İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

  İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

  cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

  CNC Freze KURSU

  İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahipti...

  web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
  WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

  Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı: Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geçt...

  genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
  ETA SQL-AKINSOFT-MİKRO-PARAŞÜT ÖN MUHASEBE KURSU

  Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

  Php Programlama Kursu Kurtköy Pendik,Temel HTML bilgisi olan, bir web sitesini tasarlayıp internette yayına vermeyi bilen herkes php web programlama ( Php Mysql Sql ) kurslarımıza katılabilir.
  Php Programlama Kursu

  PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları...

  • Bilkey Bilişim Kursu'nu siz de takip ediniz !
  Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
  BİLKEY KURSU İLETİŞİM FORMU
   Kod
  BİLKEY BİLİŞİM KURSU
    Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
   Harita Konum
  (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)
  Bilkey WhatsApp Canlı Destek