HEM BİREYSEL HEM KURUMSAL HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK HEM DE BAŞARI

"GELECEĞİNİZİ DİJİTAL MESLEKLERLE GARANTİLEYİN!"

  BİLKEY BİLİŞİM-YAZILIM

VIP Yüz Yüze Eğitim, VIP Uzaktan Online eğitim, VIP Uzaktan Bireysel Eğitim - VIP Uzaktan Kurumsal Eğitim, Kurumsal VIP Eğitim Danışmanlık, Bireysel VIP Eğitim Danışmanlık, Firma ihtiyaçları doğrultusunda mesleki hedef belirleme, alanında uzman yetiştirme ve dijital yetkinlik kazandırma.
Geleceğinizi Dijital Mesleklerle Garantileyin! İleri Düzey Teknik Resim, İleri Düzey AutoCAD, İleri Düzey SolidWorks, İleri Düzey Fusion 360, İleri Düzey CAD-CAM-CNC, İleri Düzey CNC Torna Programlama, İleri Düzey CNC Freze Programlama, İleri Düzey CNC Programlama, İleri Düzey CNC C Eksen, İleri Düzey CNC Makro Programlama, İleri Düzey 3D Max Tasarım, Ofis Programları, Temel ve İleri Düzey Excel, İleri Düzey Ofis Programları, Genel Muhasebe, Ön Muhasebe , Bilgisayarlı Muhasebe, Eta SQL, Logo Go3, Mikro, Orka, Luca, AkınSoft, Paraşüt, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Web Yazılım, SEO, C ve C++ Programlama, C# Programlama, PHP Programlama, MYSQL Veritabanı, Php Programlama, İleri Python Programlama, Arduino ile Robotik ve Kodlama, İleri C Sharp ve Java Programlama, İleri Düzey SQL Programlama, Size uyan eğitimimiz mutlaka vardır.
Çalışma Saatleri ve Günleri ( 9:00 ~ 21:00 ) : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar

  İLERİ DÜZEY C SHARP PROGRAMLAMA

C# Programlamada Kursu Amaçı

Programcılıkla ilgilenen ve özellikle gömülü sistemler için C# programlama yazmak isteyen veya kendini geliştirmek isteyenler.

Bu kurs, C# programlama dilini öğrenmek isteyen ve daha önce bir programlama dilinde uygulamalı çalışma yapmış olanlara yöneliktir. Bu kursta standart C# Programlama Dilinin tüm özellikleri anlatılmaktadır.

Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların C# diline tamamen hakim olmaları sağlanacaktır.

C# PROGRAMLAMA DİLİ KURS EĞİTİM MÜFREADATI
 • C# Programlama Kursu - C# Kursu C Sharp .Net Nedir?
 • C# Programlama Kursu - Neden C#? C Sharp Nedir? C# ile Neler Yapılabilir?
 • C# Programlama Kursu - Konsol Uygulamaları; Write ve WriteLine Metotları
 • C# Programlama Kursu - Read ve ReadLine Metorları
 • C# Programlama Kursu - BackgroundColor ve Foreground Metotları
 • C# Programlama Kursu - ConsoleKeyinfo Yapısı, SetCursorPosition Metodu
 • C# Programlama Kursu - Sabitler ve Değişkenler; Sabitler, Değişken Tipleri
 • C# Programlama Kursu - Tanımladıkları Yerlere Göre Değişken Tipleri
 • C# Programlama Kursu - Kullanıcı Tanımlı Veri Tipleri, Enum Oluşturmak
 • C# Programlama Kursu - Enum İçerisindeki Elemanlara Erişim
 • C# Programlama Kursu - Değişken Tiplerini Öğrenmek, Değişken Tipleri Arasında Dönüşüm Yapmak
 • C# Programlama Kursu - Operatörler; Aritmetik Oparatörler, Aktarma Operatörleri, Bit Düzeyinde Operatörler
 • C# Programlama Kursu - Kontrol Yapıları; if yapısı, Ternary Operatörü, Switch Case yapısı
 • C# Programlama Kursu - Döngüler; for döngüsü, foreach döngüsü, while döngüsü, do-while döngüsü
 • C# Programlama Kursu - Diziler ve Koleksiyonlar; Diziler, Tek Boyutlu Diziler
 • C# Programlama Kursu - Çok Boyutlu Diziler, Düzensiz Diziler
 • C# Programlama Kursu - Dizileri Yeniden Boyutlandırma, Dizi Değişkenlerinde Kullanılan Metotlar
 • C# Programlama Kursu - Diziler İçerisinde Arama İşlemleri
 • C# Programlama Kursu - Contains Metodu ile Arama Yapma, LastIndexOf Metodu ile Arama Yapma
 • C# Programlama Kursu - Koleksiyonlar; ArrayList, List, Stack, Queue, LinkedList, Dictionary, SortedSet
 • C# Programlama Kursu - Hataları Bulmak ve Kontrol Etmek; Try-Catch Bloğu, Exception Nesnesi, Finally Deyimi
 • C# Programlama Kursu - Matematiksel ve Zamansal Metotlar, String İşlemleri
 • C# Programlama Kursu - String Metotları, StringBuilder Sınıfı
 • C# Programlama Kursu - Metotlar, Sınıflar, Dosya ve Klasör İşlemleri, Registry İşlemleri
 • C# Programlama Kursu - Form Kontrolleri, Diyalog Pencerleri ve Yazdırma İşlemleri, Linq Operatörleri ve SQL
 • C# Programlama Kursu - Thread, Ado.Net ile Veritabanı Uygulamaları
 • C# Programlama Kursu - Access Veritabanı İşlemleri, SQL Server Veritabanı İşlemleri
 • C# Programlama Kursu - Temel Araçlar ve Kullanımları
 • C# Programlama Kursu - Button, Label, TextBox, ComboBox, ListBox
 • C# Programlama Kursu - MaskedTextBox, PictureBox, GroupBox, Panel, RichTextBox
 • C# Programlama Kursu - Değişkenler; String, Int, Double, Char, Byte
 • C# Programlama Kursu - Sbyte, Short, UShort, Float, Decimal, Bool
 • C# Programlama Kursu - Aritmetik Operatörler; Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, Arttırma, Azaltma, Mod Alma
 • C# Programlama Kursu - Karşılaştırma Operatörleri; Eşitlik, Küçüktür, Büyüktür
 • C# Programlama Kursu - Küçük Eşittir, Büyük Eşittir, Eşit Değildir
 • C# Programlama Kursu - Bitsel Operatörler; Ve, Değil, Veya, Özel Veya
 • C# Programlama Kursu - Mantıksal Operatörler; Ve, Veya, Değil
 • C# Programlama Kursu - Atama ve İşlemli Atama Operatörleri, Özel Amaçlı Operatörler
 • C# Programlama Kursu - Karar Yapıları; if, CheckBox, RadioButton, Switch Case
 • C# Programlama Kursu - Döngüler; for, while, do-while
 • C# Programlama Kursu - Diziler; Dizi Oluşturma, Dizi Metotları, Length, Sort, Reverse, IndexOf, Max-Min
 • C# Programlama Kursu - İki Boyutlu Diziler, Foreach Döngüsü
 • C# Programlama Kursu - Metotlar, Metotları Aşırı Yükleme
 • C# Programlama Kursu - Sınıflar; Nesne nedir?, Kapsülleme, Kalıtım(Miras), Çok Biçimlilik
 • C# Programlama Kursu - Ekstra Araçlar; Menu Strip Kullanımı, Web Browser Kullanımı
 • C# Programlama Kursu - Context Menu Strip, Timer (Zamanlayıcı), Chart, Progress Bar
 • C# Programlama Kursu - Ekstra Yapılar; Random Sınıfı, Formlar Arası Geçiş İşlemleri, Matematik Fonksiyonları
 • C# Programlama Kursu - String (Metin) Fonksiyonları; Concat Fonksiyonu
 • C# Programlama Kursu - Length Fonksiyonu, IndexOf Fonksiyonu, StarWith Fonksiyonu
 • C# Programlama Kursu - Trim Fonksiyonu, ToUpper Fonksiyonu, ToLower Fonksiyonu, Remove Fonksiyonu,
 • C# Programlama Kursu - Replace Fonksiyonu, Substring Fonksiyonu
 • C# Programlama Kursu - Dinamik Araçlar, Point Yapısı, Tarih Zaman Fonksiyonları
 • C# Programlama Kursu - Dosya Giriş, Çıkış İşlemleri; Giriş Çıkış İşlemleri Nelerdir?
 • C# Programlama Kursu - Folder Browser Dialog, Open File Dialog, Save File Dialog
 • C# Programlama Kursu - SQL Veritabanı; SQL Nedir? SQL Kurulumu, SQL Veritabanı, Veri Tipleri ve Tablolar
 • C# Programlama Kursu - Veritabanı Kavramı, Veri Tipleri, Sorgularla SQL
 • C# Programlama Kursu - Temel SQL Sorguları; Select, Insert, Delete, Update
 • C# Programlama Kursu - Operatörler, Alt Sorgular, Gruplandırmalar
 • C# Programlama Kursu - İlişkili Tablolar, Birleştirmeler, Prosedürler, Tetikleyiciler
 • C# Programlama Kursu - C# Form ile SQL; Form Ara Yüzünün Oluşturması
 • C# Programlama Kursu - Datagridview Aracı, Bağlantı Adresinin Alınması, Verilerin Listelenmesi (Select)
 • C# Programlama Kursu - Yeni Kitap Ekleme (Insert), Verileri Araçlara Taşıma, Verileri Silme
 • C# Programlama Kursu - Verileri Güncelleme (Update), Raporlama; Raporlama Nedir? Report Viewer Aracı
 • C# Programlama Kursu - Events ve Delegate; Delegate, Events (Alt Başlık)
 • C# Programlama Kursu - Hata Kontrolleri; Hatalar, Try-Catch Bloğu, Özel Durum Formatları, Finally
 • C# Programlama Kursu - Koleksiyonlar; Koleksiyon Sınıfları, Arraylist
 • C# Programlama Kursu - Sorted List, HashTable, Stack, Kuyruk, List
 • C# Programlama Kursu - Veri Kayıt Sistemi, Proje Amacı, Veritabanı ve Tabloların Oluşturulması
 • C# Programlama Kursu - Tetikleyicilerin Oluşturulması, Prosedürlerin Oluşturulması
 • C# Programlama Kursu - Giriş Formunun Tasarlanması
 • C# Programlama Kursu - Bağlantı Sınıfının Oluşturulması ve Giriş Formu Kodları
 • C# Programlama Kursu - İlişkili Tablolar; İlişkili Tablo Nedir? Bire Bir İlişki
 • C# Programlama Kursu - Bire Çok İlişki, Çoka Çok İlişki
 • C# Programlama Kursu - İlişkili Tablolarda Birleştirme, Birleştirmeler
 • C# Programlama Kursu - Where ile Şartlı Birleştirme, Join ile Birleştirme
 • C# Programlama Kursu - Fonksiyon Nedir? Count, Sum, Avg, Max, Min

C Sharp Programlama Kursun Faydaları : C# programlama dili ile hayal ettiğiniz her şeyi yapabilir, kodlayabilirsiniz desek herhalde doğru olacaktır. Zira tasarımda ve yazılımda hayal dünyasının sınırı yoktur. C# programlama dili de en modern dil olduğu için yazılımcılara hayalindeki her şeyi programlama imkanı tanıyor. Peki C# ile hangi platformlarda neler kodlanır? Web Web Uygulamaları (Asp.NET), Mobil uygulamalar, Web servisleri uygulamaları, Konsol uygulamaları, DLL yazma, Windows Form Uygulamaları, Oyun tasarlama vb. C# öğrenmek pek çok avantaj sağlamaktadır.


cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

İLERİ DÜZEY CNC FREZE

İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahipti...

Temel programlama kavramlarını günlük hayattan örneklerle ve çocukların anlayabileceği pedagojik yaklaşımla anlatıyor.
ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL KODLAMA

Çocukların programlama öğrenme merakını gidermek ve onlara programlamanın temellerini Python diliyle programlamayı kavratmak. Ülkemizin genç beyinleri programlama dünyasına ilk adıml...

genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
TEMEL ve İLERİ DÜZEY EXCEL

İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

Mikro Kursu ile Stok Kartı Açma, Cari Hesap İşlemleri, İrsaliye Modülü, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Çek Senet işlemleri ve Raporlama işlemleri gösterilir.
İLERİ DÜZEY MİKRO ÖN MUHASEBE

Mikro Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanla...

Eta Ön Muhasebe Kursu; Eta V.8 SQL Programını tüm detayları ile öğrenmek isteyen kişiler içindir.
İLERİ DÜZEY ETA ÖN MUHASEBE

Eta Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar ...

Php Programlama Kursu Kurtköy Pendik,Temel HTML bilgisi olan, bir web sitesini tasarlayıp internette yayına vermeyi bilen herkes php web programlama ( Php Mysql Sql ) kurslarımıza katılabilir.
İLERİ DÜZEY PHP PROGRAMLAMA

PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları...

pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
İLERİ DÜZEY OFİS PROGRAMLARI

Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI

Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı: Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geçt...

sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
İLERİ DÜZEY C PROGRAMLAMA

C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri
İLERİ DÜZEY SOLİDWORKS

Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

İLERİ DÜZEY AUTOCAD

AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc eğitim

İLERİ DÜZEY CNC PROGRAMLAMA

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

İLERİ DÜZEY CNC TORNA

Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

C# Programlama Kursu; C# Programlama Kursu diğer eğitim kurumlarının aksine sizlere temel seviyede eğitim vermez. Sizleri sektöre hazır hale getirecek alt yapıyı sizlere verdikten sonra proje sistemi ile sizleri tecrübelendirir.
İLERİ DÜZEY C# PROGRAMLAMA

Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların ...

Bilkey Akademi, Bilkey Bilişim Yazılım, Bilkey Cad-Cam-Cnc, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi, Bilkey Bilgisayar Kursu, Özel Atılım Bilkey Bilişim Kursu, Kurtköy, Pendik, İstanbul
BİLGİ İLETİŞİM FORMU
 Kod
  BİLKEY.com.tr
  Kurtköy Mah. Ankara Cad. No:289 Yelken Plaza B Kat:4 Pendik-İSTANBUL
 KONUM
(Kurtköy Metro Karşısı)
Bilkey WhatsApp Canlı Destek