HEM BİREYSEL HEM KURUMSAL HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK HEM DE BAŞARI

"GELECEĞİNİZİ DİJİTAL MESLEKLERLE GARANTİLEYİN!"

  BİLKEY BİLİŞİM-YAZILIM

VIP Yüz Yüze Eğitim, VIP Uzaktan Online eğitim, VIP Uzaktan Bireysel Eğitim - VIP Uzaktan Kurumsal Eğitim, Kurumsal VIP Eğitim Danışmanlık, Bireysel VIP Eğitim Danışmanlık, Firma ihtiyaçları doğrultusunda mesleki hedef belirleme, alanında uzman yetiştirme ve dijital yetkinlik kazandırma.
Geleceğinizi Dijital Mesleklerle Garantileyin! İleri Düzey Teknik Resim, İleri Düzey AutoCAD, İleri Düzey SolidWorks, İleri Düzey Fusion 360, İleri Düzey CAD-CAM-CNC, İleri Düzey CNC Torna Programlama, İleri Düzey CNC Freze Programlama, İleri Düzey CNC Programlama, İleri Düzey CNC C Eksen, İleri Düzey CNC Makro Programlama, İleri Düzey 3D Max Tasarım, Ofis Programları, Temel ve İleri Düzey Excel, İleri Düzey Ofis Programları, Genel Muhasebe, Ön Muhasebe , Bilgisayarlı Muhasebe, Eta SQL, Logo Go3, Mikro, Orka, Luca, AkınSoft, Paraşüt, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Web Yazılım, SEO, C ve C++ Programlama, C# Programlama, PHP Programlama, MYSQL Veritabanı, Php Programlama, İleri Python Programlama, Arduino ile Robotik ve Kodlama, İleri C Sharp ve Java Programlama, İleri Düzey SQL Programlama, Size uyan eğitimimiz mutlaka vardır.
Çalışma Saatleri ve Günleri ( 9:00 ~ 21:00 ) : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar

  İLERİ DÜZEY JAVA PROGRAMLAMA

Java Programlama Kursun Amaçı: Java programlama ile yeni tanışacaklar ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen programcılar, veya özel ders almak isteyenlere yönelik bir programdır. Herhangi bir programlama dilini bilmek ve tasarım gücüne sahip olmak eğitimin daha verimli olmasını sağlayacaktı

Java Eğitiminin Gereksinimler : Internet ortamında çalışan appletler ve ileri düzeyde program geliştirmek isteyenler için. Programlama dilini sevmeleri veya Programlama mantığını öğrenmeye meraklı olmaları gerekmektedir. Katılımcılara Farklı yazılım projesi uygulamaları ile katılımcılara programlama ve program yazma mantığını öğrenmiş olacaksınız.

 • Java Programlama Kursu - Java'ya Giriş; Java'nın İnternet İçin Önemi
 • Java Programlama Kursu - Java Applet'leri ve Uygulamaları
 • Java Programlama Kursu - Güvenlik Taşınabilirlik Java'nın Büyüsü : Bytecode, Java'nın Belirleyici Özellikleri
 • Java Programlama Kursu - Basit Nesne Yönelimli, Sağlam Çok Kanallı
 • Java Programlama Kursu - Mimariden Bağımsız Yorumlanmış ve Yüksek Performanslı Dağıtık Dinamik, Süregelen Devrim
 • Java Programlama Kursu - Java'ya Genel Bir Bakış
 • Java Programlama Kursu - Nesne Yönelimli Programlama, İki Model Özetleme OOP'nin Üç Prensibi
 • Java Programlama Kursu - İlk Basit Program Programın Kaydedilmesi, Programın Derlenmesi
 • Java Programlama Kursu - İlk Programa Daha Yakından Bir Bakış, İkinci Kısa Program, İki Kontrol İfadesi if ifadesi
 • Java Programlama Kursu - for döngüsü, Kod Bloklarının Kullanımı Sözcüksel Konular Boşluk Tanımlayıcılar,
 • Java Programlama Kursu - Literaller Açıklamalar, Ayırıcılar, Java Anahtar Sözcükleri, Java Sınıf Kütüphaneleri
 • Java Programlama Kursu - Veri Tipleri, Değişkenler ve Diziler; Java Sıkı Tip Denetimli Bir Dildir
 • Java Programlama Kursu - Basit Tipler, Tamsayılar, byte, short, int, long,
 • Java Programlama Kursu - Kayan Noktalı Tipler, float, double, Karakterler, Mantıksal Tipler
 • Java Programlama Kursu - Literallere Daha Yakından Bakış, Tamsayı Literaller,
 • Java Programlama Kursu - Kayan Noktalı Literaller, Mantıksal Literaller, Karakter Literaller, Karakter Katarı Literaller
 • Java Programlama Kursu - Değişkenler Bir Değişken Deklare Etmek, Dinamik İlk Değer Ataması
 • Java Programlama Kursu - Değişkenlerin Kapsamı ve Yaşam Süresi, Tip Dönüşümü ve Ataması
 • Java Programlama Kursu - Java'nın Otomatik Dönüşümleri, Uyumsuz Tiplerin Tip Ataması
 • Java Programlama Kursu - Deyimlerde Otomatik Tip Yükseltmesi, Tip Yükseltme Kuralları
 • Java Programlama Kursu - Diziler; Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler
 • Java Programlama Kursu - Alternatif Bir Dizi Deklarasyonu, Sözdizimi Karakter Katarları
 • Java Programlama Kursu - Operatörler; Aritmetik Operatörler, Temel Aritmetik Operatörler
 • Java Programlama Kursu - Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörleri, Artırma ve Eksiltme, Bit Tabanlı Operatörler
 • Java Programlama Kursu - Bit Tabanlı Mantıksal Operatörler, Sola Kaydırma, Sağa Kaydırma, İşaretsiz Sağa Kaydırma
 • Java Programlama Kursu - Bit Tabanlı Operatör Atamaları, İlişkisel Operatörler, Boolean Mantıksal Operatörler
 • Java Programlama Kursu - Kısa Devre Mantıksal Operatörler, Atama Operatörü, Operatör Önceliği Parantezleri Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - Kontrol İfadeleri; Java'nın Seçim İfadeleri, if, switch, İterasyon İfadeleri
 • Java Programlama Kursu - While, do-while, for, Bazı for Döngüsü Varyasyonları, İç İçe Yerleşmiş Döngüler
 • Java Programlama Kursu - Sıçrama İfadeleri, break Kullanımı, continue Kullanımı, return
 • Java Programlama Kursu - Sınıfların Tanıtımı; Sınıf Temelleri, Sınıfın Genel Biçimi, Basit Bir Sınıf
 • Java Programlama Kursu - Nesnelerin Deklarasyonu, new Operatörüne Daha Yakın Bir Bakış
 • Java Programlama Kursu - Nesne Referans Değişkenlerine Atama Yapmak, Metotlara Giriş, Box Sınıfına Bir Metot Eklemek
 • Java Programlama Kursu - Değer Döndürmek Parametre Alan Bir Metot Ekleme, Yapılandırıcılar
 • Java Programlama Kursu - Parametreli Yapılandırıcılar, this Anahtar Sözcüğü, Örnek Değişken Gizleme
 • Java Programlama Kursu - Artık Toplama, finalize() Metodu Yığın Sınıfı
 • Java Programlama Kursu - Metot ve Sınıflara Daha Yakın Bir Bakış; Metotları Aşırı Yüklemek
 • Java Programlama Kursu - Yapılandırıcıların Aşırı Yüklenmesi, Nesneleri Parametre Olarak Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - Argüman Aktarmaya Daha Yakından Bir Bakış Nesne Döndürmek Yinelenme Erişim Kontrolüne
 • Java Programlama Kursu - Giriş static Anahtar Sözcüğü, final Anahtar Sözcüğü, Dizilere Dönüş
 • Java Programlama Kursu - İç İçe Yerleşmiş ve İç Sınıflar String Sınıfına Giriş
 • Java Programlama Kursu - Komut Satırı Argümanlarının Kullanımı
 • Java Programlama Kursu - Kalıtım Kalıtımın Temelleri
 • Java Programlama Kursu - Üye Erişimi ve Kalıtım Daha Pratik Bir Örnek
 • Java Programlama Kursu - Bir Üst Sınıf Değişkeni, Bir Alt Sınıf Nesnesine Başvurabilir
 • Java Programlama Kursu - Super Kullanımı, Üst Sınıf Yapılandırıcılarını Çağırmak İçin super Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - super'in İkinci Bir Kullanımı Çok Seviyeli Bir Hiyerarşi Oluşturmak
 • Java Programlama Kursu - Yapılandırıcıların Çağrılma Sırası Metodu Geçersiz Kılmak
 • Java Programlama Kursu - Dinamik Metot Göndermesi, Özet Sınıfları Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - Final'in Kalıtımla Kullanılması, Geçersiz Kılmayı Önlemek İçin final Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - Kalıtımı Önlemek Korumak İçin final Kullanmak Object Sınıfı
 • Java Programlama Kursu - Paketler ve Arabirimler; Paketler Paket Tanımlamak
 • Java Programlama Kursu - Paketleri Bulmak, ve CLASSPATH Kısa Bir Paket Örneği
 • Java Programlama Kursu - Erişim Koruması Bir Erişim Örneği Paketlerin Alınması
 • Java Programlama Kursu - Arabirimler Bir Arabirim Tanımlamak
 • Java Programlama Kursu - Arabirimlerin Uygulanması Kısmi Uygulamalar Arabirimleri Uygulamak
 • Java Programlama Kursu - Arabirimlerdeki Değişkenler Arabirimler Genişletilebilir
 • Java Programlama Kursu - İstisna Yönetimi İstisna Yönetiminin Temelleri
 • Java Programlama Kursu - İstisna Tipleri Yakalanmayan İstisnalar
 • Java Programlama Kursu - Try ve catch Kullanımı, Bir İstisnanın Açıklamasını Gösterme
 • Java Programlama Kursu - Birden Çok catch Cümleciği, İç İçe Yerleştirilmiş try İfadeleri
 • Java Programlama Kursu - throw throws finally Java'nın Yerleşik İstisnaları
 • Java Programlama Kursu - Kendi İstisna Alt Sınıflarınızı Oluşturmak
 • Java Programlama Kursu - Zincirleme İstisnalar, İstisnaları Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - Çok Kanallı Programlama; Java Kanal Modeli
 • Java Programlama Kursu - Kanal Öncelikleri Senkronizasyon Mesajlaşma
 • Java Programlama Kursu - Thread Sınıfı ve Runnable Arabirimi
 • Java Programlama Kursu - Ana Kanal Bir Kanal Oluşturmak Runnable'ı Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - Kanalı Genişletmek Bir Yaklaşımı Seçmek Birden Çok Kanal Oluşturmak
 • Java Programlama Kursu - isAlive() ve join() Kullanımı Kanal Öncelikleri Senkronizasyon Senkronize Metotları Kullanmak
 • Java Programlama Kursu - Synchronized İfadesi Kanallar Arası İletişim Çıkmaz Kanalları Askıya Almak
 • Java Programlama Kursu - Devam Ettirmek ve Durdurmak Java 1.1 ve Öncesini Kullanarak Kanalların Askıya Alınması
 • Java Programlama Kursu - Devam Ettirilmesi ve Durdurulması Java 2 Kullanarak Kanalların Askıya Alınması
 • Java Programlama Kursu - Devam Ettirilmesi ve Durdurulması Çok Kanallılığın Kullanımı

Java Kursun Faydaları : Internet üzerinde elektronik ticaret yapabilmek ve internet ortamında çalışacak ileri düzeyde program yazmak, tasarlamak ve bilişim dünyasında programcı olarak çalışmak.


cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc eğitim

İLERİ DÜZEY CNC PROGRAMLAMA

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri
İLERİ DÜZEY SOLİDWORKS

Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

İLERİ DÜZEY AUTOCAD

AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

C# Programlama Kursu; C# Programlama Kursu diğer eğitim kurumlarının aksine sizlere temel seviyede eğitim vermez. Sizleri sektöre hazır hale getirecek alt yapıyı sizlere verdikten sonra proje sistemi ile sizleri tecrübelendirir.
İLERİ DÜZEY C# PROGRAMLAMA

Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların ...

Temel programlama kavramlarını günlük hayattan örneklerle ve çocukların anlayabileceği pedagojik yaklaşımla anlatıyor.
ÇOCUKLAR İÇİN TEMEL KODLAMA

Çocukların programlama öğrenme merakını gidermek ve onlara programlamanın temellerini Python diliyle programlamayı kavratmak. Ülkemizin genç beyinleri programlama dünyasına ilk adıml...

excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
TEMEL ve İLERİ DÜZEY EXCEL

İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

Eta Ön Muhasebe Kursu; Eta V.8 SQL Programını tüm detayları ile öğrenmek isteyen kişiler içindir.
İLERİ DÜZEY ETA ÖN MUHASEBE

Eta Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar ...

Mikro Kursu ile Stok Kartı Açma, Cari Hesap İşlemleri, İrsaliye Modülü, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Çek Senet işlemleri ve Raporlama işlemleri gösterilir.
İLERİ DÜZEY MİKRO ÖN MUHASEBE

Mikro Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanla...

web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI

Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı: Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geçt...

sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
İLERİ DÜZEY C PROGRAMLAMA

C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

Php Programlama Kursu Kurtköy Pendik,Temel HTML bilgisi olan, bir web sitesini tasarlayıp internette yayına vermeyi bilen herkes php web programlama ( Php Mysql Sql ) kurslarımıza katılabilir.
İLERİ DÜZEY PHP PROGRAMLAMA

PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları...

genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
BİLGİSAYARLI ÖN MUHASEBE

Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
İLERİ DÜZEY OFİS PROGRAMLARI

Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

İLERİ DÜZEY CNC TORNA

Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

İLERİ DÜZEY CNC FREZE

İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahipti...

Bilkey Akademi, Bilkey Bilişim Yazılım, Bilkey Cad-Cam-Cnc, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi, Bilkey Bilgisayar Kursu, Özel Atılım Bilkey Bilişim Kursu, Kurtköy, Pendik, İstanbul
BİLGİ İLETİŞİM FORMU
 Kod
  BİLKEY.com.tr
  Kurtköy Mah. Ankara Cad. No:289 Yelken Plaza B Kat:4 Pendik-İSTANBUL
 KONUM
(Kurtköy Metro Karşısı)
Bilkey WhatsApp Canlı Destek